Papper – ett mytomspunnet material

”Det är dåligt för miljön att skriva ut papper”. Stämmer verkligen det? Det råder flertalet myter kring papper, pappersindustrin och dess miljöpåverkan. Här slår vi i Papperskretsen hål på några av dem!

 

”Elektronisk kommunikation är bättre för miljön”

”Skriv inte ut papper, spara på miljön!”. Det papperslösa kontoret hyllas. Nog för att man inte ska slösa på resurser, oavsett materialslag, men pappret är faktiskt en av få riktiga hållbara produkter! Med sitt ursprung i en förnybar källa – skogen – och möjlighet att användas upp till hela sju gånger så har pappret ett litet ekologiskt avtryck genom hela värdekedjan. Och IT-lösningar har också de en miljöpåverkan då den moderna tekniken är energikrävande och i högre grad baserad på ändliga fossila resurser. Vidare har uttjänt elektronisk utrustning en låg återvinningsgrad, vilket givetvis också inverkar negativt på miljön.

 

”Mängden skog minskar på grund av avverkning”

Enligt en rapport från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO, Global Forest Resources Assessment 2015. How are the World’s Forests Changing?, har mängden skog i Europa ökat med en yta motsvarande landet Schweiz mellan år 2005-2015! I Afrika och Sydamerika ser situationen inte lika ljus ut, men minskningen har avstannat och nettoförlusten av skog har halverats i världen under de senaste 25 åren. Mer skog innebär en ökad absorption av koldioxid från atmosfären. Ett hållbart skogsbruk kommer därför vara avgörande för att bekämpa klimatförändringar.

 

”Pappersindustrin genererar stora utsläpp”

Pappersindustrin använder förnybar energi i stor utsträckning och har låga utsläpp jämfört med andra industrier. Pappersindustrin i Europa har också lyckats minska sina utsläpp med hela 22 procent mellan år 2005-2013 enligt mätningar gjorda av branschorganisationen CEPI – Confederation of European Paper Industries. Visst gör pappersindustrin ett avtryck på planeten, men med en förnybar råvara, skogsbruk med stor miljövårdshänsyn, effektivitet i produktionen och en slutprodukt som kan återvinnas är det en viktig industri för att kunna nå framtida klimatmål.

 

”Papper och förpackningar skapar stora avfallsmängder”

Förbrukade papper och förpackningar bör inte ses som avfall, utan en resurs. Papper är en av världens mest återvunna materialslag – exempelvis återvinns 72 procent av allt papper i Europa (statistik från CEPI, uppgifter för 2014) och 66,8 procent i Nordamerika (The American Forest & Paper Association, uppgifter för 2015). Sverige ligger i absolut framkant vad gäller återvinning av papper där över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad samlas in och återvinns varje år.

Vad gäller förpackningar i matbutiken spelar de en avgörande roll i att skydda och bevara innehållet längre vilket minskar matsvinnet, ett stort miljöproblem i det moderna konsumtionssamhället. Förpackningar bör dock vara gjorda av oändliga, förnyelsebara råvaror för lägsta möjliga avtryck.