Pappersåtervinning – en okomplicerad historia

En ny färsk undersökning visar att svenskarna är nöjda med pappersåtervinningen. Medborgarna tycker det är lätt att återvinna och i stort sett alla tidningar och trycksaker kommer i retur. Andreas Boo, VD för Pressretur och ansvarig för Papperskretsen, gläds åt statistiken.

 

fr

Svenskarna tycker att det är enkelt att återvinna sina tidningar.

 

I en ny undersökning genomförd av United Minds, på uppdrag av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), tillfrågas svenskarna kring sina återvinningsvanor. De är positiva till återvinning och fler än åtta av tio av de tillfrågade tycker att källsorteringen fungerar ganska eller mycket bra idag.

Det är glädjande att höra att svenskarna tycker att det är enkelt att återvinna. Deras insatser är helt avgörande i den cirkulära ekonomin, säger Andreas Boo, VD på Pressretur som ansvarar för insamlingen och återvinningen av tidningar i Sverige.

Tidningar, tillsammans med glas, är de materialslag som svenskarna tycker är allra lättast att återvinna. 89 procent av de tillfrågade återvinner det mesta eller en stor del av sina tidningar/returpapper och 86 procent anser att sortering och insamling av tidningar och trycksaker fungerar mycket eller ganska bra. Svaren speglas även i statistiken hos de återvinnande pappersbruken, där fler än nio av tio tidningar samlas in och återvinns till nya produkter. För dem är gårdagens tidning inte avfall utan en viktig resurs.

– Som representant för Papperskretsen, en samling pappersproducenter med ansvar för insamling och återvinning av sina produkter, är statistiken såklart glädjande – både vad gäller svenskarnas attityder till återvinning och den faktiska återvinningsgraden i Sverige, säger Andreas Boo.

Pressretur har tidigare kartlagt pappersåtervinningen i Sverige – första gången år 2012 och igen år 2015. Undersökningen från mars 2017 visar att konsumenterna anser att tidningar/returpapper fortsatt, år efter år, är lätta att återvinna.

 

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i mars 2017 av United Minds på uppdrag av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Datainsamlingen skedde via digitala enkäter. Rapporten är baserad på svaren från 1010 svenskar enligt riksrepresentativa kvoter vad avser kön, ålder och regional spridning.