Pappersfilter kan bidra till FN:s utvecklingsmål

Papperskretsen följer med spänning utvecklingen av alla hållbara innovationer på skogs- och pappersområdet. Nu senast i maj presenterade forskare vid Uppsala universitet ett pappersfilter som kan rena vatten från virus! Tusenbladsfiltret – bestående av nanocellulosafiber från skogen – är uppkallat efter den franska smördegsbakelsen mille-feuille på grund av den skiktade inre strukturen som kan fånga upp även de mest smittsamma virusen. Albert Mihranyan, professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet, leder studien som hoppas kunna öka tillgången till rent dricksvatten för människor runtom i världen.

 

Mille-feuille PK 20160609Bild: Simon Gustafsson

 

I september förra året enades FN:s medlemsländer om 17 globala mål för en hållbar utveckling till 2030. Genom ett hållbart skogsbruk, produkter gjorda på skogsråvara samt återvinning av dessa produkter har skogsindustrin kunnat bidra till dessa utvecklingsmål, bland annat vad gäller ”Hållbar konsumtion och produktion” samt att ”Bekämpa klimatförändringen”. Genom innovationer – som detta pappersfilter – kan industrin nu också bidra till målen om ”Rent vatten och sanitet” samt ”Hälsa och välbefinnande”.

Pappersinnovationen, som nyligen tagits fram av professorer från Sverige i samarbete med tyska virologer, är gjord på skogsråvara och avlägsnar skadliga mikroorganismer från vatten som ett kaffefilter. Tidigare filtreringslösningar har bara kunnat fånga upp större virus och har dessutom varit betydligare dyrare att framställa. Tusenbladsfiltret däremot har kunnat tillverkas till en betydligt lägre kostnad.

Det nya pappersfiltret förväntas kunna motverka spridningen av svåra vattenburna infektioner och därmed minska dödligheten i de mest drabbade länderna. Idag beräknas 748 miljoner människor sakna tillgång till rent vatten enligt FN:s statistik, varför pappersfiltret skulle vara revolutionerande för många människors hälsa och välbefinnande runtom i världen.

Filtret har redan visat på goda resultat och en första studie publicerades nyligen i tidskriften ”Material Horizons”, en skrift tillägnad innovativa material. Pappersfiltret måste dock fortsätta att testas och utvecklas med förhoppning om en storskalig produktion i framtiden.

Vi i Papperskretsen hoppas få se fler innovativa pappersprodukter som denna framöver.