Papperskretsen önskar dig en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Året lider mot sitt slut och förhoppningsvis innebär jul- och nyårshelgen för många att tempot saktar ned och ger tid för reflektion. Ett bra tillfälle att se tillbaka på ett händelserikt år.

Vi i Papperskretsen kan summera ett spännande 2016 med intressanta möten och positiva reaktioner på vårt arbete och våra kommunikationsinsatser. I maj gav vi ut PAPPER – ett återvinningsmagasin från Papperskretsen, en tidning med artiklar och intervjuer kring papper, producentansvaret och cirkulär ekonomi – tryckt på återvunnet miljömärkt papper, så klart!

Vi har tagit del av många spännande perspektiv under året – intervjuartiklar som finns samlade att läsa på vår hemsida www.papperskretsen.se. Bland annat ett samtal med Lena Ek, ordförande i Södra och tidigare miljöminister, som sa att producentansvaret är en av grundstenarna i den svenska miljöpolitiken. Vi träffade även Mattias Johansson, Public Affairs Director SCA, som berättade hur nuvarande ansvarsordning för insamling och återvinning säkrar råvaruförsörjningen till industrin. Även Anne Sofie Söderberg, råvaruförsörjare på Stora Ensos bruk i Hylte, beskrev hur avgörande returpappret är för deras verksamhet och hur avfall för dem är en värdefull resurs.

Det var också glädjande att se hur hållbarhetsfrågan var tydlig under en stor del av alla seminarier under Almedalsveckan i somras, däribland återvinningsfrågan och omställningen till biobaserad cirkulär ekonomi. Det händer mycket på området och det finns många goda krafter i landet som måste tas tillvara av politiken.

Under 2017 fortsätter vi i Papperskretsen vårt framgångsrika arbete. Vi säkrar råvaran till svensk pappersindustri och skapar slutna flöden som är viktiga för alla pappersproducenter. Vi är ett tydligt exempel på visionen om en biobaserad cirkulär ekonomi som regeringen uttryckt.

Nästa år ökar vi också vårt fokus på Europa, inte minst med att fördjupa uppföljningen av arbetet i den europeiska branschorganisationen för pappersindustrin CEPIs kommitté för returfiber. Ett viktigt sammanhang där det är av central betydelse att bidra med de positiva svenska erfarenheterna, med ett väletablerat återvinningssystem som ger stor miljönytta och matar pappersindustrin med material. En framgångsrik modell som bygger på ett producentansvar från vagga till vagga.

Avslutningsvis vill jag önska dig en riktigt god jul och ett riktigt gott nytt år! Hoppas du får en skön ledighet omringad av familj och vänner och med tid för eftertanke. Vi ses igen 2017!

 

anbo

Hälsningar,

Andreas Boo