Papperskretsen välkomnar upphävt producentansvar

Igår 23 april meddelade regeringen att man avser upphäva producentansvaret för returpapper som funnits sedan 1994. Ansvaret för insamling och behandling av returpapper kommer istället att ligga på kommunerna framöver. Papperskretsen tycker att det är glädjande att regeringen lyssnat på branschen och välkomnar beskedet.

Papperskretsen har under lång tid vädjat till politiken om att upphäva producentansvaret för returpapper. Lagstiftningen har släpat efter och inte tagit hänsyn till den minskade konsumtionen av tidningar och tidskrifter.

Att regeringen även meddelar att man avser övergå till en kommunal insamlingslösning som finansieras genom avfallstaxa är också ett enormt viktigt steg menar Papperskretsen. Det kommer att stärka försättningarna för de oberoende medierna och tidningarna att klara av sin största omställning någonsin, samtidigt som det möjliggör för kommuner runt om i landet att utforma flexibla lösningar anpassade efter lokala förutsättningar.

Framåt kommer Papperskretsen att fortsätta bidra med sin expertkunskap i dialogen med politiken. Regeringens politik ger nu goda möjligheter att skapa ett framtidssäkrat insamlingssystem för returpapper som kommer kunna leverera hög miljönytta och service till svenska folket.

Pressmeddelandet kan läsas i sin helhet här.