Papperskretsens hantering av personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft idag den 25 maj och ersätter Personuppgiftslagen (PuL). Den nya lagen ställer högre krav på hur vi som företag får behandla dina personuppgifter och vi vill därför upplysa dig om hur Papperskretsen hanterar dem.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna bedriva den lagstiftade verksamheten gällande producentansvaret för returpapper. Vi vill kunna hålla dig uppdaterad med nyheter och relevant information kring pappers- och tidningsindustrin. Vi kan även komma att bjuda in dig till evenemang och seminarier.

Våra sparade personuppgifter kommer från ditt eget muntliga eller skriftliga samtycke alternativt offentliga källor. Du som får den här informationen med e-post är med i Papperskretsens utskickslista och att vi därmed har dina kontaktuppgifter sparade (endast e-postadress). Som mottagare har du – precis som tidigare – möjlighet att avregistrera dig från Papperskretsens utskick, Du kan när som helst avanmäla dig genom att skicka ett mail till info@papperskretsen.se.

I övrigt hanterar vi dina personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt, i enlighet med det nya regelverk för dataskydd som börjar gälla idag, den 25 maj 2018.

Du är välkommen att kontakta mig om du har några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Med vänliga hälsningar,
Andreas Boo, vd Pressretur
andreas.boo@holmen.com