Papperstidningen hotas av regeringsbeslut

I en artikel i medievärlden beskrivs kraftiga reaktioner på regeringens nya återvinningskrav som riskerar papperstidningens framtid. Kravet som beslutats utan någon som helst konsekvensbedömning är att lästa tidningar ska hämtas hemma hos alla hushåll trots att dagens system med återvinningsstationer redan innebär över 90% återvinningsgrad. Anders Westermark, vd på Norran och ordförande för pappersinköpsgruppen pekar i artikeln på problemen för tidningarna, läs mer här.