Papperstidningen stärks efter regeringsbeslut

I måndags meddelade regeringen att reklamskatten avskaffas. Tidningsbranschen gläds åt beskedet. ”20 års lobbyarbete har äntligen givit resultat” skriver TU på sin hemsida.

 

 

Den svenska regeringen vill bidra till en livskraftig dagspress och avskaffar nu reklamskatten för att stödja branschen. Ett 30-tal större och medelstora dagstidningar berörs och kommer nu slippa hantera reklamskatten.

Detta är ett mycket välkommet beslut. Reklamskatten är en orättvis och konkurrenssnedvridande skatt på kvalitetsmedier, säger TU:s VD Jeanette Gustafsdotter i en kommentar på branschorganisationens hemsida.

Även Kerstin Neld, VD på Sveriges Tidskrifter, är positiv till regeringens besked.

Vi välkomnar naturligtvis detta beslut. Reklamskatten på tryckta tidningar har varit orättvis och snedvridande och det är hög tid att den tas bort, säger hon även om just tidskriftsbranschen inte har drabbats hårt av skatten efter att taket för att betala reklamskatt höjdes till 75 miljoner i annonsintäkter per titel och år.

Trots de senaste årens vikande siffror för tryckta medier ligger återvinningsnivåerna fortsatt på en hög nivå. Idag återvinns över 95 procent av alla tidningar i Sverige.

Reklamskatten tas bort från och med 1 januari 2018.