Plastskiftet – från fossil olja till svensk skogsråvara

Plasten var ett hett ämne under årets Almedalsvecka. Vissa efterlyser totalförbud, andra vill se en vidareutveckling av materialets egenskaper. Plast gjord av skogsråvara diskuterades på flera seminarier och ses av många som ett hållbart alternativ för framtiden.

 

Från Twitterflödet under Almedalsveckan 2017.

 

Otaliga seminarier under politikerveckan i Almedalen avhandlade plastproblematiken. Plast i haven, hur användningen av plast i samhället ska minska och återvinningen av plastförpackningar öka. I flertalet seminarier lyftes skogen fram som ett hållbart alternativ som kan substituera olja i plasttillverkning. På så sätt kan fossilberoendet brytas och utsläppen minska.

 

Mittuniversitetets seminarium “Kan morgondagens plastpåse vara fiberbaserad?”.

 

Morgondagens plastpåse

Mittuniversitet anordnade ett seminiarum i Almedalen om morgondagens fiberbaserade påse. Mycket forskning pågår just nu för att ta fram påsar från skogsråvara med plastliknande egenskaper. Sven Norgren, forskare vid Mittuniversitet och föredragare under seminariet, tror dock det dröjer flera år innan påsen når marknaden och börjar användas storskaligt.

Torgny Persson, forskning- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna, deltog i flera seminarier där han lyfte skogens enorma potential, bland annat i Mittuniversitets seminarium. Redan idag är det möjligt att ersätta fossila råvaror med skogsråvara, inte bara i plastförpackningar och påsar, utan också i byggmaterial, textilier och drivmedel. Både cirkulär ekonomi och bioekonomi står högt upp på agendan för politiker och näringslivet och mycket händer och kommer att hända framöver, menar Torgny Persson. Han lyfte bland annat fram forskningsplattformen Treesearch som ett bra exempel på detta, ett projekt som nyligen fick anslag från Vinnova för att fortsätta utveckla material från skogen.

 

Fyra fr.v.: Johan Hultberg, Moderaterna, under ett seminarium i Almedalen.

 

Bioekonomin politisk prioritet

Johan Hultberg, Moderaternas miljöpolitiska talesperson, hade en hög närvaro på seminarier rörande förpackningar, cirkulär ekonomi och bioekonomi. Även han såg fördelarna med att ersätta fossil plast med plast från svensk skogsråvara. Många svenska politiker prioriterar denna fråga både för att minska plast i haven och för att minska de fossila utsläppen, något som också samtliga riksdagspartier enats kring i det nyligen klubbade klimatpolitiska ramverket. Hultberg vill att marknaden, forskningsvärlden och företagen visar vägen framåt istället för att använda politiska styrmedel som ibland krockar med varandra. Avgörande är dock att politiken skapar en god grund för den biobaserade utvecklingen och att Sverige har självbestämmande över den egna skogen. Ett hållbart skogsbruk är nödvändigt för substitutionen och för att nå miljömålen, menade Johan Hultberg.

Han berättade också om arbetet som sker på EU-nivå för att öka återvinningen och minska plastanvändandet. EU:s cirkulär ekonomi-paket slutförhandlas just nu och direktivet för att minska mängden plastpåsar inom unionen har redan trätt i kraft och gett effekt. Sedan 1 juni måste butiker i Sverige informera om plastens skadliga effekter. Vissa svenska klädkedjor har också börjat ta betalt för sina påsar, vilket lett till en drastisk minskning av plastpåsar enligt företagen själva.

 

T.h. Erik Lindroth, miljödirektör på Tetra Pak.

 

Förnybara material

En annan flitig panelist i frågor som rörde materialval, återvinning och bioekonomi under veckan var Tetra Paks miljödirektör Erik Lindroth. Företagets produkter lyfts ofta fram, inte bara i Almedalen, som ”det goda exemplet”. Tetra Rex Bio-based är en helt förnybar förpackning gjord av kartong från skogsråvara och med en plastkork av förnybart sockerrör. Förhoppningen är att plasten ska tillverkas från svensk skogsråvara framöver. Dessutom är förpackningen lätt att återvinna och träfibern kan användas upp till sju gånger till nya produkter innan den går till energiutvinning. Tillförseln av förnybara material in i kretsloppet är minst lika viktig som återanvändning och återvinning, ett perspektiv som ofta glöms bort när den cirkulära ekonomin diskuteras, menar Erik Lindroth.