Politikerbesök på pappersbruk

SCA och Pressretur bjöd in till politikermöte på pappersbruket i Lilla Edet förra veckan.

Andreas Boo, VD på Pressretur, vad var syftet med besöket?

– Vi ville visa hur pappersbruket jobbar med cirkulär ekonomi och hur bioråvara och hållbar produktion är en viktig del av klimatarbetet.

Varför just bruket i Lilla Edet?

– Lilla Edet är ett av totalt tre pappersbruk i hela Sverige som återvinner returpapper och tidningar.  Producentansvaret och Pressretur spelar en stor roll för pappersindustrins materialförsörjning och pappersbruken är viktiga för sysselsättningen lokalt. Jag tyckte det var en bra mötesplats för diskussioner om hur vi fortsätter utveckla och förbättra det svenska återvinningssystemet. Inte minst hur vi säkerställer att pappersindustrin fortsatt har tillgång till återvunnen fiberråvara nu och i framtiden – något som krävs för att bibehålla återvinningen på en nivå som överträffar återvinningsmålen år 2020.

Vad var det viktigaste budskapet?

– Lilla Edets platschef Samuel Levin lyfte fram hur viktig insamlingen av papper och tidningar är eftersom bruket är beroende av returpapper av god kvalitet. Idag utgör cirka 80 procent av Lilla Edets fiberbas av just returpapper. Därför behövs en tydlig och långsiktig politik där producenterna fortsatt får samla in och förse bruken med material. Pappersindustrin är viktig för jobben och har en naturlig roll att spela i bioekonomin. Politiken måste ge industrin de rätta förutsättningarna och vi måste ha en dialog.

Hur var responsen från kommunpolitikerna?

– Bra! Det var bra uppslutning från båda de politiska blocken i kommunstyrelsen och ansvarig tjänsteman. Det omfattande arbetet som ligger bakom återvinningen i Lilla Edet väckte intresse hos dem. Framförallt den höga kvalitet som man lyckas hålla på materialet genom hela processen. Materialrenheten är avgörande! Därför samlas papper, tidningar och  pappersförpackningar in separat i Sverige.

Vilka typer av frågor kom upp i samtalet på bruket?

– Som jag nämnde så talade vi mycket om materialrenheten, kvaliteten på råvaran och om det svenska framgångsrika systemet. Det är unikt att man samlar in tidningar separat. I Norge exempelvis samlas samtliga pappersprodukter in tillsammans och ungefär 10-20% av det materialet går inte att återvinna till nya pappersprodukter. Där vill vi inte hamna.

Vad hoppas du att mötet i Lilla Edet leder till?

– Jag hoppas att besöket sått ett frö till ett närmare samarbete med kommuner framöver. Tillsammans har vi redan etablerat ett framgångsrikt återvinningssystem som samlar in och återvinner över 90 procent av alla tidningar som sätts på marknaden – varav 100 procent blir till nya produkter. All återvinning sker i Sverige vilket är viktigt att framhäva. På så sätt minimeras transporten, vilket är positivt ur ett miljömässigt perspektiv. Vår återvinning idag når och överträffar regeringens mål med stora miljövinster som resultat. Det är en framgång som vi vill fortsätta utveckla i samverkan med kommunerna.