Sortera rätt för miljön

Genom att sortera enligt producentansvaret kommer vi åt nästan alla sopor som är av sådan kvalitet att de går att återvinna; sorteras allting rätt är det inte mer än några få procent kvar i hushållssoporna som har något återvinningsvärde. Sara Kralmark (Ideell trainee Naturskyddsföreningen) i Dagens ETC.

Läs mer:
Dagens ETC