Mer än 85 procent av den svenska pappersproduktionen exporteras

Papper produceras både i pappersbruken som bas för den egna papperstillverkningen i Sverige och i fristående massabruk för att säljas på den öppna marknaden.