Andreas lämnar ÅtervinningsGaranti – en konkurrensfördel för hela branschen

Han ska göra det ännu lättare att återvinna. För så vill Pressreturs vd, Andreas Boo, att branschen utvecklas i framtiden. Själv säger han att det är hans nyfikenhet som är hans främsta drivkraft på jobbet.

Andreas Boo svarar snabbt på frågan kring Pressreturs viktigaste uppgift. Han har varit VD på Pressretur i snart ett år och svaret är självklart:
– Vi ska verka för ett insamlingssystem som anpassar sig till omvärldens förändringar och nya krav från både politiken, men inte minst allmänheten. Det ska vara lätt för medborgarna att återvinna, och genom tydlig återkoppling ska man förstå värdet av det miljöarbete man gör, säger han.
Han har en mångårig bakgrund på skogsindustrikoncernen Holmen där han började 1999 som marknadsanalytiker. Sedan dess har han haft många olika positioner där, som exempelvis commercial manager och strategisk inköpare. När han senare fick frågan om han ville bli vd på Pressretur var det nyfikenheten som styrde honom. Han sa ja direkt med förklaringen ”det är så kul med nya utmaningar och nya människor.”
Han har en lång erfarenhet av branschen, men tror samtidigt att det var en fördel att han som vd inte jobbat inom återvinningsbranschen sedan tidigare. Hit kom han med ”nya ögon” och ett nytt perspektiv. Han säger att viktiga frågor handlar om att sprida information till allmänheten, hitta ett bra samarbete med kommunerna och att utveckla den fastighetsnära insamlingen, som också är en del av Pressreturs fem-punktsprogram.
– Trots att gott och väl över 90 procent av allt papper återvinns i Sverige idag vill jag värna tillgängligheten och kunskapen om återvinningens miljönytta, säger han.
Förtroendet för Producentansvaret, som innebär att branschen ansvarar för återvinning, är den grundläggande fråga som Andreas Boo säger att han vill fokusera på, men han inser samtidigt utmaningen i att leva upp till medborgarnas krav om tillgänglighet och ordning kring återvinningsstationerna.
– Det är viktigt att vi är anpassningsbara och lyhörda för omvärlden. Rent konkret måste vi hitta vägar till bra samarbete med kommunerna som ett exempel. Idag har vi ett antal samarbetsavtal på plats där vi gemensamt agerar för exempelvis minskad nedskräpning.
– Jag kan konstatera att vi gör ett mycket bra jobb idag men nedskräpningen som ofta handla om andra saker som tillgänglighet för att lämna grovavfall måste lösas tillsammans. Jag kommer fortsätta arbetet med att vara anpassningsbar till den föränderliga omvärlden, säger han.
Varför är återvinning och producentansvar viktigt för exempelvis pappersindustrin?
– I grunden handlar det om tillgång till råvara för en mycket resurseffektiv produktion. När vi till 100 procent återanvänder ett förnybart material är det en vinst för oss som företag men också för samhället.
– När vi genom vårt system kan lämna Återvinningsgaranti så blir det också en tydlig konkurrensfördel för hela värdekedjan, från pappersbruket till tryckeriet eller tidningsutgivaren, säger han.
Vad ser du för andra utmaningar i branschen?
– Det finns naturligvis utmaningar i både större och mindre skala. I stor skala handlar det om det politiska perspektivet, avfallsutredningen, och vad nu utfallet blir av det.
– En annan utmaning är den förändring vi ser i samhället, där många går från ”miljömedveten” till ”kretslopps -och resurshushållningsmedveten” som är nästa steg. Vi måste ta tillvara på medborgarnas drivkraft, konsumtenterna idag har höga krav och det måste vi leva upp till.
För över ett år sedan lämnade avfallsutredningen förslag som blir avgörande för branschens framtid. Hur skulle du vilja utveckla dagens återvinningssystem?
– Som jag sa tidigare, jag tror på att förtydliga producentansvaret med tydliga roller och kontrollfunktioner. Om kommunerna får insamlingsansvar, som vissa förespråkar, ställs vi på Pressretur till svars för ett system som vi inte har praktisk, teknisk eller ekonomisk kontroll över.
– Vår egen konsekvensanalys visar också att ett system som ser helt olika ut i olika delar av landet och där kommunens förutsättningar sätter nivån riskerar leda till att dagens framgångsrika och världsledande system slås söner. Då riskerar vi dessutom, de med dagens system uppnådda miljövinsterna.
Många pratar om papperstidningens död. Hur ser du på papperstidningens framtid?
– Läsandet går ner och papperskonsumtionen minskar, det är ett faktum samtidigt som vi ser en positiv utveckling inom andra slutanvändningsområden. Nyhetsredaktionerna måste anpassa sig och utvecklas och satsa på exempelvis analyser i papperstidningen. ”Nyheterna” väntar vi oss att få snabbt på webben. Man får inte heller glömma att tidningar är en oslagbar kommunikationskanal vad gäller annonser.
Många tror att det är dåligt för miljön att köpa exempelvis ett magasin. Varför är det hållbart med papperstidningar?
– Tack vare återvinningsgarantin. En träfiber idag är det mest resurseffektiva du kan tänka dig. Den är nästan oändlig, en förnybar resurs med en livscykel på 100 år. Träfibern kan du dessutom återvinna mellan sex och åtta gånger, och efter det energi-återvinns den. Skogsmängden ökar i Sverige och bara cirka 80 procent av den årliga tillväxten avverkas. Det kallar jag hållbart.

Andreas Boo