Pressretur och Skogsindustrierna uppmanar regeringen att tänka om kring kommunalisering

Inför överlämningen av utredningen om kommunalisering av insamlingsansvaret den 31 mars publicerar Pressretur och Skogsindustrierna en debattartikel i Aktuell hållbarhet där man uppmanar regeringen att tänka om kring kommunaliseringen.

“Regeringen vill kommunalisera pappersindustrins återvinningsarbete. Ett arbete som fortgår trots en riksdagsmajoritet som beslutat annorlunda. När nu utredningens egen konsekvensanalys pekar på risken att återvinningsmålen till år 2020 inte nås men att systemet ändå blir betydligt dyrare är det dags att tänka om. Annars hotas användningen av returpapper i svenska pappersbruk.”

Läs hela artikeln här.