Reflektioner från Skogsnäringsveckan

Skogs- och pappersindustrin befinner sig i centrum för den biobaserade ekonomin och spelar en central roll i omställningen till en hållbar tillväxt där fossila råvaror byts ut mot förnybara. Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna, framhöll den stora potentialen för skogen i den pågående omställningen till ett klimatsmart samhälle under Skogsnäringsveckan som inleddes nu i måndags. Även Andreas Boo, vd på Pressretur, var på plats under seminariedagarna och är glad att industrin ser nya möjligheter för att fullt ut utnyttja sin potential:

–        Den svenska skogsindustrin är ett givet nav i en cirkulär och biobaserad ekonomi där den svenska skogsråvaran är en fantastisk resurs. Hela 73% av Sverige består av skogsmark och för varje träd som skördas planteras minst två nya! Och  bara en del av tillväxten används varje år. Det är en väldigt positiv utveckling vi ser just nu, där skogen kommer att vara avgörande för att uppnå ett mer hållbart samhälle.

Läs mer om Skogsnäringsveckan 2016 här: http://www.skogsnaringsveckan.se/