Regeringen erkänner brister men fattar trots detta beslut om förändrat producentansvar

Igår meddelade Regeringen att man fattat beslut om nya förordningar för förpackningar och returpapper. I samband med beslutet erkänner regeringen att man inte vet vilka kostnader eller vilken miljönytta beslutet innebär. Som vi tidigare skrivit om kommer producenterna att vidarebefordra kostnadsökningarna på hushållen och alla frågor om hur det ska genomföras och med vilken nytta blir en fråga för Naturvårdsverket att bedöma i efterhand. Pressretur gör bedömningen att leverantörerna av papper måste införa en insamlingsavgift, pant, på papper för att täcka kostnaderna.

Pappers- och tidningsindustrin som verkar på en global marknad drabbas av stora kostnader trots att vi idag återvinner 95 % av det som sätts på marknaden. Det kommer få negativa effekter för industrin när en avgift införs på tidningsåtervinning. Vi är förvånade att regeringen inte velat ta till sig denna kunskap”, säger Nils Ringborg, styrelseordförande Pressretur.

Att införa ett helt nytt system och i efterhand bedöma om det var rätt är bakvänt och visar en oförståelse för hur industrins förutsättningar ser ut menar företrädare för branschen. Naturvårdsverket ska senast vid utgången av år 2021 bedöma vilka kostnader och miljönytta förslaget innebär.

Vi har hela tiden varnat för att beslutet riskerar den fungerande cirkulära modell som finns för returpapper, en risk som regeringen förvånande nog är beredd att ta utan komplett beslutsunderlag. Att utvärdera i efterhand när skadan är ett faktum är oseriöst”, säger Andreas Boo, VD Pressretur i en kommentar.

Beslutet saknar långsiktighet och förutsägbarhet och har inte stöd av en majoritet i riksdagen vilket innebär att valet i september kan innebära att det rivs upp.

Producentansvaret har fram tills idag haft som syfte att genom insamling och återvinning skapa cirkulära affärsmodeller. ”Nu sätter miljöpartiet och socialdemokraterna bekvämlighet som överordnat mål och tvingar fram ett nytt och dyrt insamlingssystem trots att konsumenterna tycker att det är lätt att återvinna redan idag. Hela 90 %, anser att det är enkelt att återvinna tidningar och 75 % upplever att de har nära till en tidningsinsamling”, understryker Andreas Boo.

Förslaget i sin helhet har ännu inte presenterats av regeringen.