Regeringen: Stöd till medierna med anledning av coronavirusets spridning

I fredags den 3 april 2020 höll kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) en presskonferens avseende coronavirusets påverkan på mediebranschen och vilka åtgärder regeringen avser vidta för att hjälpa den krisande branschen.

På onsdagen den 1 april 2020, höll Amanda Lind ett krismöte med representanter från medie- och tidningsbranschen för att få en samlad bild över situationen givet rådande omständigheter med COVID-19. Krismötet följdes sedan upp med en presskonferens på fredagen den 3 april där Amanda Lind kungjorde  för de insatser som regeringen avser vidta för att stötta medie- och tidningsbranschen.

Bland annat föreslog regeringen en permanent förstärkning av mediestödet till samtliga tryckta nyhetstidningar, även gratistidningar, liksomen en tillfällig regelförändring som möjliggör att redan beslutat presstöd ska kunna betalas ut i förhand. Utöver detta lyfte Amanda Lind även upp returpappersförordningen och hur regeringen avser att hitta en långsiktigt hållbar lösning i frågan och att kostnaderna för tidningar och tidskrifter ska hållas nere.

Här är regeringen angelägen om att hitta vägar att stödja journalistiken och att hitta en långsiktig lösning på frågan om insamling av returpapper. Det pågår ett arbete i regeringskansliet om detta, men syftet är att kostnaderna för tidningarna och tidskrifter ska hållas nere. Rådande läge är inte hållbart för journalistiken och därför avser vi att återkomma med en långsiktigt hållbar lösning.

– Kultur- och demokratiminister Amanda Lind under presskonferens i regeringen

Se hela presskonferensen här.