Regeringens satsning på enklare återvinning kan hota jobben

Igår konstaterades i en artikel i Dagens arbete att regerings förändring av dagens insamlings- och återvinningssystem riskerar att hota jobb inom flera berörda branscher.

Kritiken som riktades mot regeringens politik var tydlig. Förutom pappersindustri, tryckerier och tidningsutgivare, framhölls bland annat beslutsorganet Regelrådets konstaterade: ”De brister som finns gör att konsekvensutredningen inte kan anses hålla tillräcklig kvalitet”. Vidare skriver man att regeringen inte heller uppfyller de regler som finns för hur en sådan här utredning ska gå till.

Andreas Boo (VD Pressretur) och Ravindra Parasnis (VD Grafiska företagen) uttalade sig:

Med de ökade kostnaderna befarar Andreas Boo, vd för Pressretur, att priset på papper nästan kommer att fördubblas. Såväl han som Ravindra Parasnis, vd på Grafiska företagen, ifrågasätter dessutom nyttan med förändringen. Redan i dag samlas över 90 procent av allt tidningspapper in. En ökad återvinningsgrad på ett par få procent, som det här eventuellt skulle kunna leda till, står inte i proportion till de stora miljardkostnaderna, menar de.

Läs hela artikeln här!