Regeringens utredare om avfallsinsamling besöker Hylte bruk

På måndagen (15/2) besökte regeringens utredare Mia Torpe Hylte bruk i Småland, ett av norra Europas största pappersbruk med månghundraåriga anor. Torpe utreder en kommunalisering av insamlingsdelen av producentansvaret, alltså ansvaret för att samla in avfall till återvinning.

Producentansvaret innebär sedan 1994 att de som producerar tidningar, förpackningar mm. och sätter dem på marknaden är ansvariga för att se till att de samlas in och återvinns, men Torpes utredning ska föreslå sätt att kommunalisera ansvaret för insamling.

Som ett led i detta arbete gjorde utredaren studiebesök på Hylte bruk, som tillverkar tidningspapper och tryckpapper för dagstidningar, reklamtryck och andra ändamål. På bruket träffade hon bland andra Andreas Boo och Kenneth Ohlsson, VD respektive ordförande för Pressretur som är företaget genom vilket pappersproducenterna tar sitt insamlings- och återvinningsansvar. Från Stora Enso, som äger bruket, träffade Mia Torpe Eva Hultén, inköpschef, Henrik Axelsson, informationschef, samt Håkan Naij, VD på Stora Enso Hylte.

”Returpapper är en central och viktig strategisk råvara för Hylte bruk” säger Andreas Boo. Idag samlas över 90 % av alla tidningar i Sverige in och återvinns, en mycket högre siffra än det internationella genomsnittet. Vårt svenska system håller världsklass! Andreas Boo är dock orolig för att en kommunalisering av insamlingen kan riskera det system producenterna byggt upp för att ta ansvar för miljön och återvinna.

”Idag har vi ett väl fungerande system som är allmänt känt och inarbetat hos medborgarna som sorterar och lämnar in sitt material, och som dessutom enligt alla undersökningar uppskattar vårt system. Att bryta upp detta system på så många olika aktörer, 290 kommuner och tiotusentals olika producenter, riskerar att skapa stor osäkerhet och otydlighet om vad som gäller.”

Detta kan leda till att mängden insamlat material och dess kvalitet försämras. Ett fragmenterat insamlingssystem riskerar dessutom att göra returfiber dyrare, vilket kan leda till att det återvinns mindre i Sverige överlag. Mot bakgrund av regeringens ambitiösa 2020-mål är detta en allvarlig utveckling. Pappersindustrin har sagt att ifall man lägger ansvaret för insamling på kommunerna kommer inte detta mål att nås.

”Budskapet till Mia Torpe var att behålla en obruten ansvarskedja”, säger Andreas Boo. ”Om vi har ett producentansvar är det rimligt att man ansvarar både för insamling och återvinning, det är svårt att bibehålla och utveckla ett effektivt återvinningssystem om vi inte får ta ansvar fullt ut för materialet i hela flödeskedjan in till återvinningen.”

För att vi i Sverige ska fortsätta ha en pappersåtervinning i världsklass, där den absoluta majoriteten av det som sätts på marknaden faktiskt återvinns, säger Andreas Boo att man måste bibehålla kvalitet, mängd och kostnad för materialet som kommer in till återvinning.

”Vår förväntan är att politiken kommer till sans, och inser att man riskerar alldeles för mycket genom att rubba det redan väletablerade system vi har idag.”

Andreas Boo är nöjd med besöket, och säger att utredare Mia Torpe tagit till sig av pappersindustrins oro och verkar förstå deras argument: ”Vi har levt i osäkerhet i det här systemet ända sedan det instiftades på grund av återkommande utredningar. Vi önskar ett tydligt ställningstagande för att dagens system ska fortsätta gälla, med tydliga spelregler och kravställningar. Då är vi, producenterna, här för att ta det ansvaret och fortsätta utveckla systemet.”