Representanter för skogs-, pappers- och tidningsindustrin skriver i Dagens Samhälle: “Ingen miljönytta – men miljardkostnader”

Under gårdagen gick Pressretur ut med en opinionstext tillsammans med representanter för skogs- pappers- och tidningsindustrin. Som Papperskretsen tidigare har uppmärksammat visar oberoende beräkningar av managementkonsultbolaget Roland Berger att regeringens förslag innebär tvingande investeringar om 9,1 miljarder. Resultatet blir helt orimliga kostnadsökningar för oss alla, konsumenter såväl som producenter och dessutom utan ökad miljönytta.

Redan idag återvinns nämligen mer än 90 % av alla tidningar och 9 av 10 medborgare är nöjda med dagens system för insamling och återvinning av tidningar. Att skapa dubbla insamlingssystem, ett utvecklat system av återvinningsstationer och insamling vid hem, fritidshus och allmän plats är därför en miljömässig, politisk och samhällsekonomisk dumhet.

 

För miljön och industrins skull, gör om och gör rätt!

 

Carina Håkansson vd Skogsindustrierna

Kerstin Neld vd Sveriges Tidskrifter

Jeanette Gustafsdotter vd TU – Medier i Sverige

Matts Jutterström förbundsordförande Svenska Pappersindustriarbetareförbundet

Andreas Boo vd Pressretur

Ravindra Parasnis vd Grafiska företagen

 

Läs hela artikeln här.