Rolf Johannesson ny VD för Pressretur

Pressreturs styrelse har nu beslutat att Rolf Johannesson ska tillträda som ny VD för Pressretur. Han ersätter därmed Andreas Boo som haft uppdraget i 7 år.  

Nuvarande VD Andreas Boo kommer från och med den 1 juli 2020 lämna över posten som VD till Rolf Johannesson. Rolf kommer senast från SCA och är för närvarande representant för Pressretur AB i Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) styrelse. Rolf har under lång tid arbetat med strategiska projekt och har en bakgrund i ledande befattningar inom svensk industri.

Jag ser fram emot att ta över efter Andreas som har gjort ett fantastiskt bra jobb under de här åren. Mitt fulla fokus kommer vara att se till att politiken genomför det man lovat, alltså att fatta ett formellt beslut om att upphäva producentansvaret och överföra ansvaret och finansieringen för returpappersinsamlingen till kommunerna. Vi vill såklart att processen ska ske på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt samt vara gynnsam för alla parter.

– Rolf Johannesson, blivande VD för Pressretur AB

Under Andreas tid som VD har det skett stora förändringar i förutsättningarna för det svenska insamlingssystemet för returpapper. Efterfrågan på tidningspapper har sjunkit drastiskt i takt med ändrade mediavanor till följd av digitaliseringen. Under senare tid har även COVID-19 haft en förödande effekt på en redan mycket utsatt bransch. Trots snabba förändringar i omvärlden har Pressretur, under Andreas ledning, under flera år lyckats överträffa regeringens 2020-mål om en insamlingsgrad på 90%. Insamlingssystemet har levererat hög servicenivå och miljönytta vilket har bidragit i omställningen till ett mer cirkulärt Sverige.

Under åren har Pressretur tillsammans med medlemmarna i Papperskretsen varit en stark röst i den allmänna debatten och precis innan Andreas nu lämnar VD-posten gav politiken ett efterlängtat besked. Returpappersförordningen och producentansvaret upphävs och insamlingen av returpapper kommunaliseras. Pressretur har även bidragit till att öka kunskapsnivån och förståelsen för tidningsinsamlingen, bland annat genom att förse barn och ungdomar med skolmaterial samt genom att sprida Magasinet PAPPER och information på Papperskretsen.se.

Det är med vemod jag lämnar posten som VD, men jag ser fram emot mina nya utmaningar. Jag skulle vilja tacka styrelsen för det förtroende jag haft dessa 7 år och jag är väldigt glad över att kunna lämna över VD-skapet för Pressretur till Rolf! Särskilt nu när vi fått gehör från politiken och orosmolnet som varit producentansvaret för returpapper börjat lätta. Det är härligt att se resultat av allt jobb vi lagt ner på att driva frågan om returpappersförordningen. Nästa steg blir nu att ta mig an en spännande roll på Holmen Paper

– Andreas Boo, VD för Pressretur AB