S ställer MP mot väggen: Nya insamlingsregler äter upp hela presstödet

Laila Naraghi (S) slår larm om att hela ökningen av presstödet äts upp till följd av nya regler för tidningsinsamlingen i en officiell fråga till kulturminister Amanda Lind (MP), rapporterar Medievärlden.

”Hela ökningen av presstödet äts alltså upp (samt lika mycket till) av den planerade regelförändringen”, skriver Laila Naraghi (S) till Amanda Lind (MP)”

Papperskretsens medlemmar har under lång tid riktat skarp kritik mot regeringens och Naturvårdsverkets agerande kopplat till Returpappersförordningen och implementeringen av tillståndspliktiga insamlingssystem (TIS). Tidningsbranschen har gång på gång påpekat att regeringens satsning på ett utökat presstöd helt utraderas till följd av förändringar av insamlingssystemet eftersom papperspriser kommer rusa i höjden.

Nu har Laila Naraghi (S), riksdagsledamot i konstitutionsutskottet, uppmärksammat problematiken och skickat en officiell fråga till kulturministern Amanda Lind (MP) om hur den nya förordningen skulle slå mot presstödet, och då framförallt Gota media. I artikeln i Medievärlden menar hon att en ökning av papperspriserna på 20% skulle innebära att hela ökningen av presstödet, och lika mycket därtill, skulle ätas upp.

”När jag kom in i riksdagen 2016 var den första frågan jag gick upp i talarstolen om mediestödet och behovet av stöd till lokaljournalistik och publicistisk mångfald. Jag har drivit den frågan sedan jag kom in i riksdagen för att lokalmedia är helt avgörande för vår demokrati”, säger hon i en intervju till Medievärlden

Laila Naraghi väntar sig ett skriftligt svar nästa vecka.

Läs artikeln i Medievärlden här.

Se även en uppföljande artikel i Östra Småland här