Så vill politikerna möjliggöra lönsamma cirkulära materialflöden

Onsdag 10 april diskuterade riksdagsledamöter från bland annat MP, C och V hur politiken kan möjliggöra mer lönsamma cirkulära materialflöden på en konferens anordnad av Circular Sweden.

Maria Gardfjell (MP) och Jens Holm (V) betonade vikten av att använda offentlig upphandling strategiskt för att efterfråga mer cirkulära produkter och lösningar. MP, V och C kan tänka sig att lägga förslag på att införa konkreta nationella mål för cirkulära materialflöden, men Gardfjell menar att näringslivet kan förenkla processen:

”Om näringslivet enas om hur de vill se målen och vad de ska innehålla blir det mycket lättare för politiken att fatta beslut, inte minst på grund av den osäkra situationen i riksdagen med minoritetsregering.”

När det gäller hur man kan skapa storskaliga marknader i Sverige för att ta tillbaka och återvinna produkter utan att hindras av kommunala avfallsmonopol svarar Jens Holm (V) att ”det är viktigt med tydliga regler om vad kommunerna respektive marknaderna ska göra. Jag tycker överlag insamlingen idag fungerar bra, och principen om producentansvar är bra.”

Rickard Nordin (C) betonar att hans parti haft andra åsikter jämfört med regeringen.

”Vi fokuserar mer på producentansvar, regeringen har haft större fokus på kommunerna. Jag förstår att kommunerna vill ha kontroll, men då riskerar man att tappa mycket av de cirkulära affärsmodellerna. Vi ska inte styra affärsmodellerna utan fokusera på att göra det dyrare att smutsa ner.”

Rickard Nordin efterlyser också ett tydligare producentansvar på andra områden såsom inom bygg, möbler och textil, och öppnar även för pantsystem på fler saker. Alla är överens om att ekonomiska styrmedel kan bli aktuella för att göra jungfruliga råvaror dyrare och återvunna billigare.

Om Circular Sweden:

Circular Sweden är ett företagsforum som syftar till att skapa mer cirkulära materialflöden. Huvudfokus är att driva politik och opinion framåt för att öka andelen återvunnet material i produkter och materialflöden. Forumet drivs tillsammans av Axfood, H&M, Houdini, IKEA, NCC, Spendrups, SSAB, Tarkett och Återvinningsindustrierna.