Skogen nyckeln till ett hållbart samhälle

Skogsindustrierna lyfter fram åtta trender som pekar på skogens allt viktigare betydelse – för att kunna möta förändrade behov i samhället, motverka klimatförändringarna och ställa om till en biobaserad ekonomi.

 

(Bild: Skogsindustrierna)

 

Ta del av trendspaningen här!