Skogsnäringen släpper färdplan för fossilfri konkurrenskraft

Som en del av arbetet för ett fossilfritt Sverige presenterar ett antal branscher färdplaner som beskriver vägen framåt. Skogsnäringen är en av dem och avsändaren är Skogsindustrierna.

Syftet med färdplanen är att kartlägga hur skogsnäringen kan skapa ökad tillväxt, konkurrenskraft och jobb i hela landet, samtidigt som en fossilfri energianvändning uppnås senast 2045. Sveriges omställning till fossilfrihet innebär att bioekonomin behöver växa.

Sammanfattningsvis bidrar skogsnäringen till klimatarbetet på tre övergripande sätt:

  • Genom substitution där biobaserade produkter ersätter fossilbaserade produkter eller produkter som orsakar stora fossila utsläpp när de tillverkas
  • Genom kolbindning i biobaserade produkter och i skogen
  • Genom att minska den egna användningen av fossil energi

Pappers- och massaindustrin är en viktig del av omställningen och har redan kommit långt med utfasningen av fossila bränslen. Redan idag är sågverken nästan fossilfria och bränslet till pappers- och massaindustrin genereras till 96 % från biobränslen (2016). Investeringar och satsningar på avancerade eller utvecklade bioprodukter bidrar till utvecklingen. En växande skog är bättre för klimatet på längre sikt.

Läs mer och ladda ner färdplanen här.

“Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi”

– Vision för Skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft