Skolmaterial

Vi inom Papperskretsen brinner för pappersanvändning och återvinning. I Sverige lämnar vi tillsammans in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad – och för att vi även i fortsättningen ska vara återvinnare i världsklass vill vi väcka våra yngsta medmänniskors intresse för hållbarhets- och samhällsfrågor.

För att göra barnen medvetna om hur pappersprodukter produceras, används, återvinns och blir till en ny produkt tror vi att det är viktigt att prata om en produkts hela livscykel i undervisningen. Vi på Papperskretsen har därför tagit fram ett kit som består av olika enheter och kreativa övningar som är tänkta att vara till hjälp i undervisning kring återvinning och papprets kretslopp. Enheterna till detta kit kan du enkelt ladda ner här. Kitet innehåller:

• En film som berättar om papprets historia, förklarar skogens roll som förnybar resurs och beskriver
kretsloppet från råvara till återvunnen pappersprodukt.

• Ett kompletterande häfte, som med fördel läses i samband med filmen. Häftet bryter ner de olika
filmsekvenserna i bild och text, så att alla elever får möjlighet att repetera innehållet. Häftet innehåller
även begreppsförklaringar, som kan fördjupas i kommande undervisningtimmar som handlar om
till exempel fotosyntesen.

• En pappersloppa som ger barnen tillfälle att pyssla, klippa och vika. I loppan finns quizfrågor om
pappersåtervinning, perfekt för att lära sig svaren tillsammans med klasskamraterna, vännerna eller
familjemedlemmarna.

• Ett quiz som är en utförligare version av loppan. De flesta frågorna kommer eleverna kunna besvara
efter att ha sett filmen/läst häftet.

• Två affischer som visar kretsloppet och tillverkningen av papper.