Stefan Löfven och Sven-Erik Bucht på besök i Holmens skogar

I onsdags var statsminister Stefan Löfven och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i Örnsköldsvik för att besöka Holmens skogar. Temat för dagen var ett hållbart skogsbruk. – Skogen är vårt gröna guld och har bidragit med jobb och tillväxt i åratal. Alla nya användningsområden för skogsprodukter innebär fantastiska möjligheter för framtiden, kommenterade statsminister Stefan Löfven besöket på Regeringens hemsida.

 

12345

Statsminister Stefan Löfven och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i samtal med Henrik Sjölund, VD och koncernchef i Holmen. (Foto: Jonas Forsberg/Holmen)

 

Onsdagens besök inleddes med information om det hållbara skogsbruk som Holmen bedriver i Sverige. Därefter fick statsministern och landsbygdsminister se praktiska exempel på skörd, återväxt och bra miljöhänsyn som värnar naturen och den biologiska mångfalden. Under dagen avhandlades också den svenska skogspolitiken, där det idag råder visst missnöje hos Holmen och övriga skogsbranschen.

– Jag tog tillfället i akt att tala med statsministern om att vi som skogsägare upplever en brist på långsiktighet och stabilitet i politiken. Vägen framåt för Sverige handlar om att bruka skogen och nyttja vår fina råvara – den färska fibern. För det krävs en politisk insats både på nationell och europeisk nivå. Vill vi nå ett hållbart samhälle kan vi inte avstå mer areal från brukande, utan tvärtom behöver vi bruka och skörda mer i framtiden, sa Henrik Sjölund, VD och koncernchef i Holmen, på företagets egna hemsida.

Statsministern instämde att mer skog kan tas ut framöver då Sverige haft en nettotillväxt under en lång tid. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht höll också med om att naturområden inte nödvändigtvis bäst bevaras genom att förbli obrukade.

– Jag tror att i diskussionen om hur man verkligen ska göra för att bevara rödlistade arter är inte volymskydd rätta svaret på alla frågor, i många andra fall måste det handla om att utveckla ny teknik, sa Bucht till TT:s reporter på plats.

Stefan Löfven och Sven-Erik Bucht avslutade besöket hos Holmen med att plantera varsin skogsplanta, en skogsplanta som beräknas ha en omloppstid på mellan 70 och 90 år. Långsiktighet och stabilitet bland skogsägare och inom skogspolitiken är därför avgörande för att kunna uppnå ett hållbart samhälle och för att Sverige ska lyckas i omställningen till en bioekonomi.