Stort deltagande på uppskattat WEBBINARIUM om Tidningar och returpapper den 3 juni 2021

Över 400 personer deltog på Pressreturs och FTI:s gemensamma webbinarium om “Hanteringar av tidningar och returpapper i kommunal regi från 1 januari 2022” med underrubriken “- Så fungerar det idag och vad händer vid årsskiftet?

En videoinspelning från webbinariet i sin helhet finns att titta på här!
Länk: youtu.be/etA8b1KJfXg

En PDF med alla presentationer från webbinariet finns här!
https://papperskretsen.se/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-03-Pressretur-FTI-webbinarium-update.pdf

Pressretur AB har organiserat och ansvarat för landets insamling av returtidningar och andra trycksaker på tidningspapper sedan 1994 inom ramen för det producentansvar som då började gälla. Basen i Pressreturs insamlingssystem har varit FTI:s Återvinningsstationer (”ÅVS:er”). Regeringen beslutade i december 2020 att avskaffa producentansvaret för returtidningar från och med den 1 januari 2022. Ansvaret för insamlingen av returtidningar flyttas då över på kommunerna.

Pressretur har under våren haft kontakt med många kommuner runt om i landet för att bistå i arbetet med att få till stånd en smidig övergång. Det har i samband med dessa kontakter blivit tydligt att det fortfarande finns många frågestecken och en stor osäkerhet kring hur returpappersinsamling i kommunal regi bör organiseras.

Pressretur arrangerade den 3 juni 2021 i samarbete med FTI ett webbinarium för samtliga landets kommuner. Webbinariet handlade om hur 2021 års version av insamlingssystemet är uppbyggt och beskrev vad kommunerna har att hantera från 1 januari 2022. Vidare fanns möjlighet för deltagarna att maila in frågor i förväg eller ställa frågor via en chatt under själva mötet.

Målgruppen för webbinariet var personer i ansvarig ställning som jobbar med kommunernas avfallshantering, projektledare som jobbar med införande av kommunal returtidningshantering eller andra personer som är eller kommer att bli direkt involverade i utformningen av returtidningshantering i kommunal regi från 1 januari 2022.

Programmet var enligt följande:

 • Inledning
  Niklas Nordström – moderator, AIM Public Affairs
 • Presentation av panelen
 • Genomgång av det juridiska läget                           
  Rolf Johannesson, VD Pressretur AB
  – Returtidningar från hushåll, FNI och verksamheter
 • Pressreturs affärsmodell och processer                   
  Johan Stenberg, Projektledare Pressretur AB
  – 200 MSEK i omsättning och 125 000 ton returpapper
  – Logistiken från hushåll till återvinnare
  – Pressreturs avtalspartners kring insamlingen
 • Att sälja returpapper                                             
  Johan Stenberg, Projektledare Pressretur AB
  – Vem köper och var finns kunderna?
 • Vad händer med Pressretur 1 januari 2022?            
  Rolf Johannesson, VD Pressretur AB
  – Bolaget och verksamheten
  – ÅVS:erna och behållarna
 • FTI:s erbjudande inför 2022                                   
  Jens Algotsson, Projektledare FTI AB &
  Fredrik Gemfors, Chef Insamling FTI AB
  – ÅVS:er, städning, snöröjning, IT-system,                                    
     kommunikation mm
 • Frågestund
 • Avslutning