Svenska kartong- och massabruk visar vägen mot fossilfrihet

Till 2050 ska Sverige vara helt fossiloberoende. Skutskärs Bruk, Stora Ensos massabruk utanför Gävle, är nästintill fossilfritt. Även Iggesunds kartong- och massabruk som ägs av Holmen har lyckats ställa om med nästan noll nettoutsläpp idag.  Pappers- och massabrukens energiomställning visar på innovationskraften som finns inom branschen, där inte bara råvaran är förnybar utan nu även hela förädlingsprocessen, säger Andreas Boo, VD på Pressretur.

 

Häromveckan besökte bistånds- och klimatminister Isabella Lövin och Fossilfritt Sveriges samordnare Svante Axelsson Stora Ensos massabruk Skutskär. Besöket skedde inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige, en plattform som samlar näringslivet och den offentliga sektorn för att visa upp miljöarbete i framkant samt påskynda omställningen till fossiloberoende.

– Jag är nästan tagen av den goda energin hos företagen. Vi ska ned till noll utsläpp 2050 och företagen ser inget hot i det. De vill bli fossilfria, det hör jag från de flesta. Det är nästan överraskande tydligt, kommenterade Svante Axelsson besöket i en artikel i Dagens Nyheter.

Skutskärs bruk har lyckats minska sina utsläpp från 120 000 ton årligen för 20 år senare, till att idag vara 99 procent fossilfria. Bruket är självförsörjande på el, nyttjar vindkraftverk i anslutning till anläggningen och har även anpassat sin utrustning för att kunna hantera biobaserade oljor. Bruket jobbar också aktivt för att synliggöra medarbetarnas egen energianvändning. Tydliga, ambitiösa målsättningar vad gäller energiförbrukning och materialval genomsyrar hela verksamheten och har bidragit till att minimera de fossila utsläppen.

– Brukens materialväxling från fossilt till förnybart visar vägen framåt mot ett fossilfritt Sverige. Effektiviseringen av energianvändningen och omställningen till förnybara källor har gett goda resultat. Dessutom är insatsvaran till produktionen – träfibern – en förnybar resurs som också går att återvinna, säger Andreas Boo, VD på Pressretur som ansvarar för insamlingen och återvinningen av returpapper runtom i landet.

Regeringen har som målsättning att Sverige ska vara fossilfritt till år 2050. Miljömålsberedningen som utrett frågan och i juni presenterade ett förslag till klimatpolitiskt ramverk tror att vi kan nå målet redan 2045. Sverige ska vara en föregångare i miljöarbetet som styr mot uppfyllelsen av Parisavtalet. Näringslivets roll och teknikutvecklingen kommer att vara avgörande för att uppnå de ambitiösa målsättningarna, sa bistånds- och klimatminister Isabella Lövin till Dagens Nyheters reporter som var på plats under besöket i Skutskär.

– Miljöpolitiken vilar på principen om att företag måste ta ansvar för sin produktion och sina produkter genom hela värdekedjan. För återvinningsbranschen har producentansvaret lett till en vidareutveckling och effektivisering av insamlingssystemet med ökade återvinningsgrader och miljönytta som följd, säger Andreas Boo och menar att ansvaret driver på företagens innovations- och miljöarbete.

Pressretur ägs av Holmen, SCA och Stora Enso som alla omfattas av ett lagstadgat producentansvar sedan 1994. Idag återvinner vi svenskar 90 procent av alla tidningar och trycksaker som sätts ut på marknaden av producenterna – material som samlas in av Pressreturs entreprenörer runtom i landet. Tack vare ett väl etablerat återvinningssystem kan vi uppnå återvinningsmålen och bidra till att sluta kretsloppet, med minskade fossila utsläpp som följd.