Svenskarna fortsatt bland de bästa i världen på pappersåtervinning

Svenska folket fortsätter att ligga i världstoppen när det gäller pappersåtervinning, över 90 procent av allt papper källsorteras. Anledningen är ett väl fungerade återvinningsystem, åtta av tio svenskar säger att de har kort avstånd till tidningsinsamlingen. Det visar en ny undersökning från United Minds.

Svenska folkets inställning till återvinning av tidningar och trycksaker har legat på en hög och jämn nivå under flera år. Tidningar är den typ av avfall som man tycker är enklast att återvinna. Så mycket som 91 procent anser att det är ganska eller mycket enkelt att återvinna tidningar. Motsvarande andel som tycker att det är lätt att återvinna exempelvis elektronik är 55 procent och för grovavfall bara 50 procent. Det visar en färsk undersökning från analysföretaget United Minds, som genomförts på uppdrag av Pressretur i samarbete med Förpacknings-och Tidningsinsamlingen (FTI).

– Vi är väldigt glada för att svenska folket fortsätter att återvinna en så stor andel tidningar och att man upplever att det är enkelt. Undersökningen visar att åtta av tio svenskar anser att tidningsinsamlingen fungerar bra – då tycker jag att vi gör ett väldigt bra jobb, säger Andreas Boo, vd Pressretur.

Samma undersökning visar också vikten av att det återvunna pappret blir nya produkter. Drygt 7 av 10 svenskar (72 %) svarar att det är viktigt för dem att veta hur de tidningar som de lämnar till insamlingen tas om hand och återvinns.

Kunskapen om vad som händer med tidningarna efter att man lämnat dem till återvinning är däremot låg. En majoritet av svenskarna tycker själva att de har dålig kunskap kring detta, bara hälften svarar att de har fått information om källsortering av kommunen. Men var tredje uppger att de aldrig har fått någon information överhuvudtaget.

Pressretur och övriga materialbolag har tillsammans med FTI tagit fram en strategi för att utveckla och utöka branschens åtaganden inom ramen för producentansvaret. Det handlar bland annat om att utveckla ansvaret för information till hushållen om källsortering av förpackningar och tidningar. Pressretur och FTI anser det viktigt att informationsarbetet stärks och att ungas kunskap ökar. Därför sker nu en satsning på mer lättillgänglig information genom ny hemsida och ett skolmaterial till unga.

– Vi har föreslagit för regeringen att informationsansvaret ska överföras från kommunerna till industrin. I avvaktan på det ökar vi vårt engagemang för att genom kunskap stimulera till ökad återvinning. Vi vet att barnen ofta är miljöambassadörer i hemmet, vilket innebär att de är en viktig målgrupp för oss, säger Andreas Boo.

Fakta om undersökningen

  • Undersökningen genomfördes i januari 2015 av analysföretaget United Minds
  • 1014 svenskar i åldrarna 18 år och äldre har svarat i undersökningen.
  • De svarande utgör ett riksrepresentativt urval av svenska folket vad avser kön, ålder och regional spridning
  • Undersökningen är genomförd på uppdrag av Pressretur i samarbete med FTI