Sverige bäst i Europa på att återvinna förpackningar och tidningar

Förpacknings- och tidningsinsamligen, FTI, har tillsammans med konsultfirman Trinovo Consulting analyserat olika länders återvinningsstatistik. Resultaten från rapporten visar att Sverige tillsammans med Belgien har högst återvinningsgrad i hela Europa!

 

avs_detalj_sthm

Foto: FTI

 

Kent Carlsson, VD på FTI, kommenterade de positiva resultaten i ett pressmeddelande:

Svenska hushåll och verksamheter fortsätter att öka sin källsortering. Ibland får vi ändå höra att vi halkat efter våra europeiska kollegor, något som vi har haft svårt att förstå när vi jämför oss med våra motsvarigheter i Europa. Det är därför glädjande att vi nu fått bekräftat att vi faktiskt är bäst i Europa på att återvinna förpackningar och tidningar.

FTI:s viktiga arbete med att öka återvinningsgraden ytterligare i Sverige fortsätter.

Trots att vi är bäst i Europa arbetar vi intensivt för att nå regeringens höjda mål från år 2020 genom att få fler hushåll till att lämna ännu mer av sina förpackningar och tidningar till återvinning, säger Kent Carlsson avslutningsvis.

 

Läs rapporten Analys av mätmetoder och utformning av jämförbara återvinningsresultat i Europa här!