Sveriges Tidskrifters och TU:s reaktioner på medieutredningen

Igår överlämnade Medieutredningen sitt slutbetänkande En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunhke. Bland annat föreslår utredningen att presstödet ersätts av ett kanalneutralt mediestöd och att ett nytt public service-bolag inrättas med syfte att ”bevaka sådant som marknaden inte förmår”, enligt regeringens särskilda utredare Anette Novak.

Läs Sveriges Tidskrifter och TU:s analyser och kommentarer till förslagen i slutbetänkandet.

Sveriges Tidskrifters analys av medieutredningen

TU:s fördjupande kommentarer om medieutredningen