SVT Nyheter: Behovet av ekonomiskt stöd ökar bland dagstidningar

I slutet av oktober rapporterade SVT Nyheter att fler dagstidningar ansöker om driftstöd som tidigare inte gjort det. Det statliga finansiella stödet till dagstidningar kan komma att öka med ca 100 miljoner kronor nästa år.

Det ekonomiska läget för landets dagstidningar blir allt mer ansträngt, inte minst för lokaltidningar såsom Sydsvenskan, Upsala Nya Tidning, Norrbottens-Kuriren och Vestmanlands Läns Tidning. Det går att se genom att antalet upplagor minskar samtidigt som ansökningarna om det statliga driftstödet ökar. I nuläget är det 79 tidningar som ansökt om finansiellt stöd inför 2020, vilket är sex stycken fler än de som mottagit stöd under 2019.

Myndigheten för press, radio och tv skriver bland att det ”innebär att de medel som finns kvar att fördela till lokal journalistik samt för innovation och utveckling, minskar eftersom de stöden fördelas ‘i mån av tillgängliga medel’.”

Andreas Boo, VD för Pressretur kommenterar:

”Papperskretsen har under lång tid rapporterat om att regeringens politik för att göra tidningsinsamlingen mer fastighetsnära skadar det tryckta ordet, och demokratin. Javisst, regeringen sänker digitalmomsen och höjer presstödet. Men tidningsbranschen kommer behöva betala för miljardinvesteringarna, och hantera att papperspriserna skjuter i höjden. Medieföretag med pappersprodukter behöver inte ännu ett ekonomiskt hot att hantera.”

Läs hela artikeln här!