The Paper Guide

För ett halvår sedan lanserade vi Pappersguiden som hjälper designers, producenter och inköpare av pappersprodukter att göra smartare design- och materialval. Nu finns den även på engelska.

Vår målsättning är att man med guidens hjälp ska kunna göra aktiva val genom design- och tryckprocessen som kan underlätta i återvinningsfasen. På så sätt kan vi i alla led bidra till omställningen mot en mer cirkulär ekonomi.

Pappersguiden har varit mycket populär och används idag flitigt på tryckerier, tidningsbyråer och i andra organisationer som vill förbättra sina processer. Det är många som efterfrågat en engelskspråkig version till vänner och kollegor i Sverige och utomlands. Vi har lyssnat! Nu finns även den översatta The Paper Guide tillgänglig.

Önskar du få tryckta exemplar av The Paper Guide eller Pappersguiden skickade till dig, maila namn, adressuppgifter, språkversion och antal till info@papperskretsen.se

Ladda ner digitala versioner av The Paper Guide här och Pappersguiden här.

Pappersguiden innehåller bland annat

  • Definitioner och specifikationer
  • Fakta om pappersproduktion
  • Återvinningsprocessen
  • Pappersfiberns livscykel
  • Guide och checklista för ökad återvinningsbarhet


2200+

Så många exemplar av
Pappersguiden har distribuerats
fram tills idag


7

Så många gånger en
pappersfiber kan återvinnas
innan den blivit för kort


90%

Det nationella målet om
materialutnyttjandegrad för
tidningar som redan överträffats