Tidningsutgivarna: så kan vi rädda lokaljournalistiken från konsekvenserna av regeringens förslag

Regeringens nya förslag om pappersinsamling riskerar att höja papperspriserna med mer än summan för hela mediestödet. Det finns två sätt som regeringen kan rätta till beslutet, skriver Jeanette Gustafsdotter, vd TU, i Medievärlden.

”För det första kan Naturvårdsverket, som fått i uppdrag att tolka förordningen, säga att tidningsinsamlingen fungerar bra som den gör i dag. Statistiken talar entydigt för den tolkningen. Mer än 90 procent av tidningspapperet lämnas till återvinning och allt inlämnat papper återvinns. Med det är Sverige bäst i världen. Dessutom är en mycket stor majoritet av svenskarna nöjda med dagens system.

För det andra kan man välja en politisk lösning. I det så kallade januariavtalet mellan regeringen, Liberalerna och Centern finns en punkt om att göra det enklare för hushållen att återvinna och återbruka. År 2021 ska möjligheten till större återvinning och bättre samarbete mellan kommunala och producentansvarssystem utredas. Det finns all anledning att vänta in utredningens slutsatser.”

Läs hela artikeln här.