Trycket ökar på Naturvårdsverket!

Isabella Lövin svarde igår på två riksdagsfrågor där hon pekar på att regeringen lyssnat på kritiken om höjda papperspriser och vill se kostnadseffektiva lösningar där kvartersnära insamling är ett alternativ. Beskedet är i skarp kontrast till det förslag Naturvårdsverket presenterat och nu ökar kraven på att de reviderar sin vägledning.

Lövin pekar också på att systemet ska ge ökad miljönytta, tillgänglighet och produktutveckling vilket Naturvårdsverket ska följa upp. Då kan man rimligen inte göra en ensidig bedömning i vilka system som godkänns vilket är fallet i Naturvårdsverkets förslag.

Lövin menar dock att ”Det är inte min sak som minister att kommentera eller påverka detta arbete”.

Att ministern så tydligt tar sin hand från Naturvårdsverkets arbete är märkligt. Om myndigheten inte gör vad regeringen avsett i förarbete och beslut så måste man agera, att passivt sätta sig på läktaren duger inte, säger Andreas Boo som är VD för Pressretur i en kommentar.

Läs hela svaret här