Unga föredrar reklam på papper

“Digitaliserad och uppkopplad, ständigt scrollande. Ofta är det så vi beskriver generationen som vuxit upp med sociala medier. Det är lätt att dra slutsatsen att den yngre målgruppen bäst nås via digitala kanaler – men nya undersökningar pekar på motsatsen.”

“Enligt en undersökning från svenska Ungdomsbarometern är unga mer positivt inställda till reklam än den äldre generationen. De föredrar dessutom reklam i fysiskt format; vill du nå dem ska du alltså satsa på utomhusreklam, lokaltrafik och direktreklam. Den brittiska undersökningen Kantar Millward Brown Study visar på liknande tendenser; när 23 000 personer från 39 olika länder tillfrågades sade sig generation Y och Z generellt föredra tryckt reklam framför digital.”

Källa: Paper, ett magasin från Holmen Paper, nummer 5