Ungdomar vill lära sig mer om hållbar utveckling

Sju av tio ungdomar, 76 procent, tycker enligt en ny undersökning att hållbarhetsfrågor är viktiga eller mycket viktiga. Däremot tycks inte många ha så stor kunskap i ämnet och enligt Jenni Nylander, tillförordnad vd på Ungdomar.se, finns det både ett tydligt intresse för hållbar utveckling men också en stor frustration över att inte få information och kunna vara med och påverka. Läs mer om undersökningen här.

Pressretur vill väcka barns intresse för hållbarhets- och samhällsfrågor redan i ung ålder, och har därför tagit fram ett skolmaterial om pappersanvändning och återvinning. Materialet hittar du här.