”Utvecklingen sker ute i företagen, de driver på förändringen” – Gunilla Nordgren (M), riksdagspolitiker och ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet

Politiken måste ge näringslivet de rätta förutsättningarna för cirkulära lösningar och stimulera medborgarna till mer hållbar konsumtion, säger Gunilla Nordgren (M), riksdagspolitiker och ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet. För Papperskretsen framtidsspanar hon om morgondagens avfallshantering och ett utökat producentansvar.

123

(Gunilla Nordgren, riksdagsledamot (M)/Foto: Riksdagen)

 

Vad är den viktigaste skillnaden vad gäller avfallshantering och cirkulär ekonomi som vi kommer att se 2025?

– Utvecklingen går fort redan nu glädjande nog, dock inte i alla länder. Det är mycket ojämnt mellan länderna inom EU exempelvis. Men framöver tror jag att det kommer finnas betydligt fler miljövänliga förpackningar, och avfall ses allt mer som en viktig resurs. Nu gäller det att fler länder måste förbättra sin avfallshantering för att vi ska kunna se dessa förändringar. Miljön är det mest globala vi har och alla länder måste hjälpas åt.

 

Vad är de enskilt viktigaste politiska besluten för att skapa förändring?

– Det viktiga besluten kommer att stimulera mer miljövänligt konsumerande enligt principen att det ska vara ”lätt att göra rätt”. Då är det viktigt med långsiktiga spelregler och mycket information till medborgarna för att de ska kunna göra medvetna val genom hela värdekedjan.

 

Vad förväntar ni er av enskilda företag?

– Vi förväntar oss att enskilda företag kommer att forska fram mer miljövänliga produkter – utvecklingen sker ute i företagen, de driver på förändringen. Politiken ska ge dem långsiktiga regler och stödja det fortsatta forskningsarbetet. Det finns både morot och piska, det vill säga skatter. Mer morot och mindre piska behövs för att främja näringslivets arbete.

 

Kommer vi se producentansvar på fler områden?

– Ja, det tror jag. Det finns redan nu diskussioner om producentansvar för textilier exempelvis, som jag tror kommer bli aktuellt i framtiden. Producentansvar för läkemedel är en annan fråga som borde analyseras framöver, i samarbete med andra länder inom EU och med tillverkarna. Att stödja forskning om nya reningsmetoder är också viktigt för att minska den negativa påverkan från läkemedelsrester.