Valfriheten en viktig framgångsfaktor för återvinning

Sverige ligger i framkant när det gäller sopsortering. Återvinningen ökar och hushållens avfallsmängder minskar, visar ny statistik. Karin Eberle, verksamhetschef på LL Miljökonsult AB, tror att valfriheten är en viktig faktor bakom den framgångsrika återvinningen.

 

lamna_2

(Foto: FTI)

Det finns ju återvinningsstationer och där kan du sortera alla typer av förpackningar. Men sedan är det många fastighetsägare som vill ge en bättre service och då har de ju olika kärl i sitt återvinningsrum i källaren där du kan sortera olika material, säger Karin Eberle i en intervju med Sveriges Radio från 30 maj.

Hon ser en risk med förslaget om en kommunalisering av insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar, då det kommer bli svårt för många kommuner att ha ett tillräckligt bra system som når höga återvinningsgrader. Hon tror därför att dagens system med valfrihet är det bästa alternativet för att bibehålla och öka återvinningen.

Läs hela artikeln här