Varför millennials gärna läser tryckta tidningar

En ny studie bland fransmän, tyskar och britter födda mellan 1985 och 2002, visar att 77 % läser tryckta tidningar dagligen. Drivkrafterna är flera och det är speciellt fyra av dem som sticker ut.

Millennials kallas ofta för den digitala generationen. Men det är många som uppskattar den tryckta produkten, speciellt för att nå avslappning, information, underhållning och kunskap. Vid kravställandet lyfts två viktiga områden fram. Det som anses viktigast bland målgruppen är kvalitativt innehåll och det är faktiskt avgörande vid köptillfället. Resultatet visar också att majoriteten bryr sig om papprets ursprung.

Tre av fyra millennials tror att de kommer att läsa tryckta tidningar lika mycket eller mer i framtiden. Det är något som adderar värde till deras vardag.

Läs mer om studien här